Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo


Obecné zastupiteľstvo obce Igram má v zmysle §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sedem poslancov. Poslanci súčasného obecného zastupiteľstva boli zvolení vo voľbách, ktoré sa konali dňa 10.11.2018; ich funkčné obdobie predstavuje 4 roky.


Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • Pavel Ščasný
  • Ing. Ľudovít Dubovský
  • Martin Augustín
  • Jaroslav Šulák
  • Helena Jarábková
  • Michal Moravec
  • Dušan Bilčík

 

Plán schôdzí na rok 2019  v termínoch:  07.03., 25. 04.,  06. 06., 19. 09., 24.10., 21. 11.,  12. 12.,  ktoré sa však v priebehu roka môžu meniť.