Navigácia

Obsah

 

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

 

Obecné zastupiteľstvo           

 

  •  Pavel Ščasný                                                                      
  •  Jaroslav Šulák
  •  Ing. Ľudovít Dubovský
  •  Helena Jarábková
  •  Dušan Bilčík
  •  Michal Moravec
  •  Martin Augustín

Správy