Navigácia

Obsah

 

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

 

Obecné zastupiteľstvo           

 

  •  Pavel Ščasný                                                                      
  •  Jaroslav Šulák
  •  Ing. Ľudovít Dubovský
  •  Helena Jarábková
  •  Dušan Bilčík
  •  Michal Moravec
  •  Martin Augustín

 

  Program zastupiteľstiev na rok 2021 : 04.03., 22.04., 24.06., 28.10., 09.12.

 

Správy

Schôdza OZ

Zasadanie OZ 09.12.2021 celý text

ostatné | 26. 11. 2021 | Autor: Správca Webu

Zameranie kontrolnej činnosti I. polrok 2022

Zameranie kontrolnej činnosti I. polrok 2022 celý text

ostatné | 23. 11. 2021 | Autor: Správca Webu

Návrh VZN

Návrh VZN na pripomienkovanie celý text

ostatné | 17. 11. 2021 | Autor: Správca Webu

Zameranie kontrolnej časti HK

Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Igram na I. polrok 2021 celý text

ostatné | 24. 11. 2020 | Autor: Správca Webu