Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo


Obecné zastupiteľstvo obce Igram má v zmysle §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sedem poslancov. Poslanci súčasného obecného zastupiteľstva boli zvolení vo voľbách, ktoré sa konali dňa 15.11.2014; ich funkčné obdobie predstavuje 4 roky.


Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • Mgr. Daniela Borovská
  • Ing. Vít Hinca
  • Helena Jarábková
  • Martina Jarábková
  • Andrej Šarmír
  • Pavel Ščasný
  • Jaroslav Šulák