Obsah

Detail zmluvyč.: 2022/002

Zmluva: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

 • Číslo zmluvy
  2022/002
 • Predmet zmluvy
  Touto zmluvou sa Budúci povinný zaväzuje, že do 15 kalendárnych dní odo dňa obdržania písomnej výzvy Budúceho oprávneného doručenej Budúcemu povinnému v lehote uvedenej v čl. 4. tejto zmluvy, uzavrie s Budúcim oprávneným zmluvu o zriadení vecných bremien, predmetom ktorej bude zriadenie vecných bremien na Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v prospech Budúceho oprávneného v znení určenom podľa čl. 5. tejto zmluvy (ďalej len „Zmluva o zriadení vecných bremien“).
 • Cena
  Neuvedené
 • Dátum účinnosti zmluvy
  20.9.2022
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  19.9.2022
 • Dátum zverejnenia
  19.9.2022
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Igram
 • IČO
  00800252
 • DIČ
  2020685689
 • Adresa
  Igram 217
 • Telefón
  033/6455302
 • E-mail
  ou@igram.sk
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Západoslovenská distribučná, a.s.
 • IČO
  36361518
 • DIČ
  2022189048
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka