Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


V zmysle ustanovení §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, obec Igram zverejňuje na svojej webstránke informácie o uzatvorených zmluvách, údaje o faktúrach za tovary služby a práce,  údaje o objednávkach tovarov, služieb a prác.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.06.2018

zmluva o poskytovaní služieb

SKP18-02-140

9,00 EUR

Obec Igram

Komensky s.r.o.

06.06.2018

zmluva o spracovaní územného plánu obce

spracovanie územného plánu obce

10 200,00 EUR

Obec Igram

ÚPn s.r.o.

06.06.2018

zmluva o zbere starých vozidiel

zmluva o poskytovaní služieb

Neuvedené

Obec Igram

Rovami s.r.o.

06.06.2018

zmluva o zbere elektroodpadu

zmluva o poskytovaní služieb

Neuvedené

Obec Igram

Rovami s.r.o.

05.06.2018

zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

tz2018-05-15jv1

Neuvedené

Obec Igram

TOPSET Solutions s.r.o.

30.05.2018

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

578/18

1,00 EUR

Obec Igram

SPP-distribúcia,a.s.

30.05.2018

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia

579/18

Neuvedené

Obec Igram

SPP-distribúcia,a.s.

17.03.2018

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

72,00 EUR

Obec Igram

TOPSET Solutions s.r.o.

09.02.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla

Zmluva o prevádzke webového sídla

250,00 EUR + DPH

Obec Igram

Galileo Corporation s.r.o.

09.02.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla

Zmluva o vytvorení webového sídla

520,00 EUR + DPH

Obec Igram

Galileo Corporation s.r.o.

22.12.2017

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpor

Neuvedené

Obec Igram

TOPSET Solutions s.r.o.

05.12.2017

Zmluva o dielo č. 128112017

Zmluva o dielo č. 128112017

145 182,04 EUR

ENERTEX, spol. s.r.o.

Obec Igram

27.10.2017

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

40,00 EUR

firma BENMEDIKA, s.r.o.

Obec Igram

27.10.2017

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, ode

Neuvedené

Obec Igram

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

27.10.2017

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií,

Neuvedené

HUMANA People to People Slovakia o.z.

Obec Igram

16.06.2017

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárs

Neuvedené

Obec Igram

ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka

06.06.2017

Zmluva o marketingovej spolupráci

Zmluva o marketingovej spolupráci

400,00 EUR

MARFA Trading, s.r.o.

Obec Igram

28.04.2017

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpor

78,00 EUR

Obec Igram

TOPSET Solutions s.r.o.

18.04.2017

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO

278,00 EUR

Obec Igram

Lomtec.com a.s.

06.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Igram_01

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Igram_01

610,00 EUR

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Igram

06.03.2017

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvo

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Igram

02.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

120,00 EUR

Obec Igram

Jozef Vadovič - VADAS

02.08.2016

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

500,00 EUR

Obec Igram

Gemini Group s.r.o.

05.05.2016

Zmluva o poskytovaní právnych služieb (mandátna zmluva)

Zmluva o poskytovaní právnych služieb (mandátna zm

30,00 EUR

KRALIK & PARTNERS s.r.o.

Obec Igram

05.05.2016

Zmluva o poskytovaní právnych služieb (mandátna zmluva)

Zmluva o poskytovaní právnych služieb (mandátna zm

15,00 EUR

KRALIK & PARTNERS s.r.o.

Obec Igram

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: