Navigácia

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb

 

 

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.   tu ku stiahnutiu

Miestna volebná komisia zaregistrovala vo voľbách do orgánov samosprávy obcí kandidátov na starostu a kandidátov na poslancov OZ Kandidáti na starostu obceKandidáti na poslancov OZ

Zapisovateľka volebnej komisie do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 pre obec Igram:

Lenka Galovičová

Obecný úrad, Igram 217, 900 84 

tel. kont.: 033/ 64 55 302, 0911 891 818

e-mail: ou@igram.sk

Uvedené údaje slúžia aj pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.

Informácie o voľbách do orgánov samosprávy sa nachádzajú na stránke - http://www.minv.sk/?volby-oso2018

V obci Igram je ku dňu 23. 08. 2018 na trvalý pobyt prihlásených 572 obyvateľov.

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 tu ku stiahnutiu.