Navigácia

Obsah

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Typ: ostatné
Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu posielajte na e-mail: ou.igram@gmail.com

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

 

Občan s trvalým pobytom v obci Igram môže v termíne od 16. 08. 2023 do 29. 09. 2023 požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  1. osobne do 29. 09. 2023 počas úradných hodín na Obecnom úrade, Igram 217

 

  1. elektronicky najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb zaslaním žiadosti na e-mail ou.igram@gmail.com

 

  1. listom najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb na adresu Obecný úrad Igram, Igram 217, 900 84

 

  1. prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom o hlasovací preukaz do 29. 09. 2023

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (37 kB)

 

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

 

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 1. 8. 2023
Posledná aktualizácia: 7. 8. 2023 10:22
Autor: Správca Webu