Navigácia

Obsah

Zápisnica o výsledku hlasovania v referende zo dňa 21.01.2023 (443.63 kB)

Volič, ktorému bola nariadená izolácia alebo karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19, má možnosť hlasovať po požiadaní o špeciálny spôsob hlasovania na telefónnom čísle 02/ 40 20 24 55.

Nahlásiť sa môžete do 20. 01. 2023 do 12:00   Špeciálny spôsob hlasovania počas referenda (50.64 kB)

 

Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda (207.06 kB)

Informácia pre voliča k referendu (272.51 kB)

Informácie zverejňované na webovom sídle Ministerstva vnútra SR:  https://www.minv.sk/?referendum

 

Počet občanov s trvalým pobytom v obci k 10. 11. 2022 je 562.

 

Zapisovateľka pre referendum, ktoré sa bude konať 21. januára 2023

Lenka Galovičová

Obecný úrad, Igram 217

Tel.č.: 033/64 55 302,

            0911 891 818

e-mail: ou.igram@gmail.com

 

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môžete doručiť na e-mailovú adresu ou.igram@gmail.com

 

Referendum, ktoré sa bude konať v sobotu 21. januára 2022 v jednom volebnom obvode, v okrsku č. 1 v budove Základnej školy v Igrame.

 

Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:  ou.igram@gmail.com