Navigácia

Obsah

Inovácia v zbere papiera

Typ: ostatné
Zberová spoločnosť AVE mení spôsob a čas zberu papiera

Inovácia v zbere papiera

Z dôvodu snahy o zvýšenie efektivity zberu separovaných odpadov, pristúpila zberová spoločnosť AVE SK k oddelenému zberu separovaného papiera od plastov. Od novembra 2021 sa tieto druhotne suroviny v obci Igram nebudú zbierať spoločne, v jednom termíne, ako tomu bolo doteraz. Pri oddelenom zbere separovaného papiera je možné túto druhotnú surovinu okamžite spracovať, tzn. zlisovať do balíkov určených na recykláciu, bez potreby oddeľovania jednotlivých papierov a lepenky na separačnej linke od separovaných plastov. Obci Igram sa vďaka tejto zmene podarí zachovať/navýšiť percentuálnu vyseparovanosť papiera. Vrecia, ktoré sa používajú na zber separovaných plastov môžu obsahovať aj VKM (viacvrstvové kombinované materiály – tetrapaky)a kovy. Nie je potrebne ich rozdeľovať do vriec. Dotrieďovanie jednotlivých zložiek, ktoré patria do vreca na separovane plasty, je zabezpečené prostredníctvom zamestnancov pracujúcich na separačnej linke. 

V praxi táto úprava znamená, že 100% vyzbieraných ton papiera môže byť pripočítaná do vyseparovanosti obce, nakoľko nebude obsahovať žiadne znečistenia a bude efektívnejšia aj z pohľadu ochrany životného prostredia, keďže sa recyklujú aj menšie útržky papiera.

Patrí sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, knihy, zošity, krabice a kartón. Pred vyhodením oddeľte kovové spony z časopisov, kalendárov a kancelárskych papierov. Kartónové krabice postláčať- zošliapnúť.

Pomôžte spoločnému cieľu znižovať počet používaných plastových vriec zakúpením modrej 120l nádoby na papier a nahradiť tak plastové vrecia.

Podmienkou takéhoto systému zberu je certifikovaná

SULO nádoba, ktorá je kompatibilná so zdvihovým

systémom vozidiel.Nádobu si môžete zakúpiť od zberovej spoločnosti prostredníctvom obce. Modrá 120 L nádoba stoji 24€ bez DPH/ks. a 240 L nádoba 35€ bez DPH/ks. Objednávku nádoby treba nahlásiť na obecný úrad do konca októbra.

Do konca roku 2021 sú v pláne tri zvozové termíny pre papier : 05.11., 03.12., a 31.12. Mesiac november je preklenovací mesiac.

 


Vytvorené: 15. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 10. 2021 7:53
Autor: Správca Webu