Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

2019

VZN 5/2018 o miestnych daniach a poplatkoch, dodatok 2018 Stiahnuté: 600x | 15.07.2019

VZN 1/2018 o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 528x | 20.06.2019

VZN 1/2019 o školských poplatkoch Stiahnuté: 359x | 05.09.2019

VZN 2/2019 o poplatkoch za služby Stiahnuté: 241x | 16.12.2019

VZN 3/2019 o poplatku za KO a DSO Igram Stiahnuté: 257x | 16.12.2019

VZN 4/2019 poplatok za rozvoj Stiahnuté: 310x | 16.12.2019

Dodatok č.1 k VZN 4-2018 Stiahnuté: 269x | 16.12.2019

2018

VZN 5/2017 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 643x | 12.01.2018

Dokumenty

2023

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Igram Stiahnuté: 1x | 20.11.2023

2021

Štatút obce Stiahnuté: 449x | 22.06.2021

Zásady odmeňovania Stiahnuté: 641x | 05.08.2021

Smernica určujúca postup pri používaní kamerového bezpečnostného systému Stiahnuté: 168x | 12.01.2021

2018

Rokovací poriadok Stiahnuté: 403x | 10.12.2018

Stránka