Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2022 Stiahnuté: 12x | 12.01.2022

VZN o ochrannom pásme pohrebiska Stiahnuté: 3x | 13.12.2021

VZN o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 4x | 13.12.2021

Dokumenty

Štatút obce Stiahnuté: 309x | 22.06.2021

Rokovací poriadok Stiahnuté: 272x | 10.12.2018

Zásady odmeňovania Stiahnuté: 325x | 05.08.2021

Smernica určujúca postup pri používaní kamerového bezpečnostného systému Stiahnuté: 52x | 12.01.2021

Stránka