Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

2019

VZN 1/2018 o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 504x | 20.06.2019

VZN 1/2019 o školských poplatkoch Stiahnuté: 342x | 05.09.2019

VZN 2/2019 o poplatkoch za služby Stiahnuté: 217x | 16.12.2019

VZN 3/2019 o poplatku za KO a DSO Igram Stiahnuté: 241x | 16.12.2019

VZN 4/2019 poplatok za rozvoj Stiahnuté: 287x | 16.12.2019

Dodatok č.1 k VZN 4-2018 Stiahnuté: 252x | 16.12.2019

2018

VZN 5/2017 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 620x | 12.01.2018

Dokumenty

2021

Štatút obce Stiahnuté: 422x | 22.06.2021

Zásady odmeňovania Stiahnuté: 577x | 05.08.2021

Smernica určujúca postup pri používaní kamerového bezpečnostného systému Stiahnuté: 144x | 12.01.2021

2018

Rokovací poriadok Stiahnuté: 365x | 10.12.2018

Stránka