Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb (od 14.4.2017) Stiahnuté: 475x | 23.11.2021

VZN 5/2017 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 513x | 20.06.2019

VZN 4/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 500x | 20.06.2019

VZN 2/2018 o používaní pyrotechniky Stiahnuté: 406x | 20.06.2019

VZN 1/2007 o poskytovaní dotácii Stiahnuté: 372x | 20.06.2019

VZN 1/2017 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 433x | 21.07.2020

VZN 2/2017 o sociálnej pomoci Stiahnuté: 408x | 20.06.2019

VZN 4/2017 o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 329x | 20.06.2019

VZN 2/2007 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 375x | 20.06.2019

VZN 5/2018 o miestnych daniach a poplatkoch, dodatok 2018 Stiahnuté: 484x | 15.07.2019

VZN 1/2018 o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 426x | 20.06.2019

VZN 1/2019 o školských poplatkoch Stiahnuté: 274x | 05.09.2019

VZN 2/2019 o poplatkoch za služby Stiahnuté: 151x | 16.12.2019

VZN 3/2019 o poplatku za KO a DSO Igram Stiahnuté: 196x | 16.12.2019

VZN 4/2019 poplatok za rozvoj Stiahnuté: 189x | 16.12.2019

Dodatok č.1 k VZN 4-2018 Stiahnuté: 195x | 16.12.2019

Dodatok VZN č.1-2017 Stiahnuté: 114x | 13.05.2021

Všeobecné záväzné nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2020 Stiahnuté: 140x | 22.06.2021

VZN o poriadku v obci Igram Stiahnuté: 83x | 13.09.2021

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Igram Stiahnuté: 98x | 13.09.2021

Stránka