Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb (od 14.4.2017) Stiahnuté: 286x | 30.03.2017

VZN 5/2017 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 235x | 20.06.2019

VZN 4/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 222x | 20.06.2019

VZN 2/2018 o používaní pyrotechniky Stiahnuté: 197x | 20.06.2019

VZN 1/2007 o poskytovaní dotácii Stiahnuté: 179x | 20.06.2019

VZN 1/2017 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 195x | 20.06.2019

VZN 2/2017 o sociálnej pomoci Stiahnuté: 194x | 20.06.2019

VZN 4/2017 o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 173x | 20.06.2019

VZN 2/2007 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 196x | 20.06.2019

VZN 5/2018 o miestnych daniach a poplatkoch, dodatok 2018 Stiahnuté: 237x | 15.07.2019

VZN 1/2018 o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 175x | 20.06.2019

VZN 1/2019 o školských poplatkoch Stiahnuté: 86x | 05.09.2019

Dokumenty

Štatút obce Stiahnuté: 182x | 10.12.2018

Rokovací poriadok Stiahnuté: 166x | 10.12.2018

Zásady odmeňovania Stiahnuté: 180x | 10.12.2018

Stránka

  • 1