Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb (od 14.4.2017) Stiahnuté: 317x | 30.03.2017

VZN 5/2017 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 275x | 20.06.2019

VZN 4/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 258x | 20.06.2019

VZN 2/2018 o používaní pyrotechniky Stiahnuté: 232x | 20.06.2019

VZN 1/2007 o poskytovaní dotácii Stiahnuté: 208x | 20.06.2019

VZN 1/2017 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 221x | 20.06.2019

VZN 2/2017 o sociálnej pomoci Stiahnuté: 216x | 20.06.2019

VZN 4/2017 o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 193x | 20.06.2019

VZN 2/2007 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 218x | 20.06.2019

VZN 5/2018 o miestnych daniach a poplatkoch, dodatok 2018 Stiahnuté: 287x | 15.07.2019

VZN 1/2018 o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 196x | 20.06.2019

VZN 1/2019 o školských poplatkoch Stiahnuté: 112x | 05.09.2019

VZN 2/2019 o poplatkoch za služby Stiahnuté: 10x | 16.12.2019

VZN 3/2019 o poplatku za KO a DSO Igram Stiahnuté: 28x | 16.12.2019

VZN 4/2019 poplatok za rozvoj Stiahnuté: 33x | 16.12.2019

Dodatok č.1 k VZN 4-2018 Stiahnuté: 17x | 16.12.2019

Dokumenty

Štatút obce Stiahnuté: 208x | 10.12.2018

Rokovací poriadok Stiahnuté: 188x | 10.12.2018

Zásady odmeňovania Stiahnuté: 219x | 10.12.2018

Stránka

  • 1