Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb (od 14.4.2017) Stiahnuté: 339x | 30.03.2017

VZN 5/2017 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 322x | 20.06.2019

VZN 4/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 321x | 20.06.2019

VZN 2/2018 o používaní pyrotechniky Stiahnuté: 264x | 20.06.2019

VZN 1/2007 o poskytovaní dotácii Stiahnuté: 238x | 20.06.2019

VZN 1/2017 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 255x | 21.07.2020

VZN 2/2017 o sociálnej pomoci Stiahnuté: 260x | 20.06.2019

VZN 4/2017 o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 222x | 20.06.2019

VZN 2/2007 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 247x | 20.06.2019

VZN 5/2018 o miestnych daniach a poplatkoch, dodatok 2018 Stiahnuté: 333x | 15.07.2019

VZN 1/2018 o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 240x | 20.06.2019

VZN 1/2019 o školských poplatkoch Stiahnuté: 141x | 05.09.2019

VZN 2/2019 o poplatkoch za služby Stiahnuté: 37x | 16.12.2019

VZN 3/2019 o poplatku za KO a DSO Igram Stiahnuté: 65x | 16.12.2019

VZN 4/2019 poplatok za rozvoj Stiahnuté: 60x | 16.12.2019

Dodatok č.1 k VZN 4-2018 Stiahnuté: 46x | 16.12.2019

Dokumenty

Štatút obce Stiahnuté: 233x | 10.12.2018

Rokovací poriadok Stiahnuté: 211x | 10.12.2018

Zásady odmeňovania Stiahnuté: 250x | 10.12.2018

Stránka

  • 1