Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

2023

VZN o miestnych daniach č.2/2022 Stiahnuté: 27x | 12.01.2023

VZN o školských poplatkoch č.3/2022 Stiahnuté: 23x | 12.01.2023

VZN o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2023 Stiahnuté: 41x | 12.01.2023

2022

VZN o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2022 Stiahnuté: 111x | 21.04.2022

VZN územnoplánovacej dokumentácie obce Igram Stiahnuté: 47x | 05.04.2022

2021

VZN 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb (od 14.4.2017) Stiahnuté: 530x | 23.11.2021

Dodatok VZN č.1-2017 Stiahnuté: 164x | 13.05.2021

Všeobecné záväzné nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2020 Stiahnuté: 185x | 22.06.2021

VZN o poriadku v obci Igram Stiahnuté: 150x | 13.09.2021

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Igram Stiahnuté: 161x | 13.09.2021

VZN o ochrannom pásme pohrebiska Stiahnuté: 61x | 13.12.2021

VZN o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 72x | 13.12.2021

2020

VZN 1/2017 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 495x | 21.07.2020

2019

VZN 4/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 549x | 20.06.2019

VZN 2/2018 o používaní pyrotechniky Stiahnuté: 498x | 20.06.2019

VZN 1/2007 o poskytovaní dotácii Stiahnuté: 433x | 20.06.2019

VZN 2/2017 o sociálnej pomoci Stiahnuté: 460x | 20.06.2019

VZN 4/2017 o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 372x | 20.06.2019

VZN 2/2007 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 417x | 20.06.2019

VZN 5/2018 o miestnych daniach a poplatkoch, dodatok 2018 Stiahnuté: 551x | 15.07.2019

Stránka