Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb (od 14.4.2017) Stiahnuté: 376x | 30.03.2017

VZN 5/2017 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 374x | 20.06.2019

VZN 4/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 385x | 20.06.2019

VZN 2/2018 o používaní pyrotechniky Stiahnuté: 303x | 20.06.2019

VZN 1/2007 o poskytovaní dotácii Stiahnuté: 277x | 20.06.2019

VZN 1/2017 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 306x | 21.07.2020

VZN 2/2017 o sociálnej pomoci Stiahnuté: 300x | 20.06.2019

VZN 4/2017 o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 251x | 20.06.2019

VZN 2/2007 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 281x | 20.06.2019

VZN 5/2018 o miestnych daniach a poplatkoch, dodatok 2018 Stiahnuté: 376x | 15.07.2019

VZN 1/2018 o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 289x | 20.06.2019

VZN 1/2019 o školských poplatkoch Stiahnuté: 177x | 05.09.2019

VZN 2/2019 o poplatkoch za služby Stiahnuté: 64x | 16.12.2019

VZN 3/2019 o poplatku za KO a DSO Igram Stiahnuté: 103x | 16.12.2019

VZN 4/2019 poplatok za rozvoj Stiahnuté: 91x | 16.12.2019

Dodatok č.1 k VZN 4-2018 Stiahnuté: 87x | 16.12.2019

Dodatok VZN č.1-2017 Stiahnuté: 24x | 05.11.2020

Všeobecné záväzné nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2020 Stiahnuté: 19x | 13.01.2021

Dokumenty

Štatút obce Stiahnuté: 263x | 10.12.2018

Rokovací poriadok Stiahnuté: 239x | 10.12.2018

Stránka