Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

2023

VZN 2/2007 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 469x | 09.05.2023

VZN o miestnych daniach č.2/2022 Stiahnuté: 74x | 12.01.2023

VZN o školských poplatkoch č.3/2022 Stiahnuté: 60x | 12.01.2023

VZN o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2023 Stiahnuté: 95x | 12.01.2023

VZN č. 2/2023 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Stiahnuté: 19x | 20.07.2023

2022

VZN o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2022 Stiahnuté: 164x | 21.04.2022

VZN územnoplánovacej dokumentácie obce Igram Stiahnuté: 78x | 05.04.2022

2021

VZN 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb (od 14.4.2017) Stiahnuté: 567x | 23.11.2021

Dodatok VZN č.1-2017 Stiahnuté: 194x | 13.05.2021

Všeobecné záväzné nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2020 Stiahnuté: 219x | 22.06.2021

VZN o poriadku v obci Igram Stiahnuté: 195x | 13.09.2021

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Igram Stiahnuté: 190x | 13.09.2021

VZN o ochrannom pásme pohrebiska Stiahnuté: 101x | 13.12.2021

VZN o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 110x | 13.12.2021

2020

VZN 1/2017 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 530x | 21.07.2020

2019

VZN 4/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 584x | 20.06.2019

VZN 2/2018 o používaní pyrotechniky Stiahnuté: 539x | 20.06.2019

VZN 1/2007 o poskytovaní dotácii Stiahnuté: 464x | 20.06.2019

VZN 2/2017 o sociálnej pomoci Stiahnuté: 493x | 20.06.2019

VZN 4/2017 o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 411x | 20.06.2019

Stránka