Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb (od 14.4.2017) Stiahnuté: 351x | 30.03.2017

VZN 5/2017 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 336x | 20.06.2019

VZN 4/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 339x | 20.06.2019

VZN 2/2018 o používaní pyrotechniky Stiahnuté: 278x | 20.06.2019

VZN 1/2007 o poskytovaní dotácii Stiahnuté: 248x | 20.06.2019

VZN 1/2017 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 279x | 21.07.2020

VZN 2/2017 o sociálnej pomoci Stiahnuté: 272x | 20.06.2019

VZN 4/2017 o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 231x | 20.06.2019

VZN 2/2007 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 260x | 20.06.2019

VZN 5/2018 o miestnych daniach a poplatkoch, dodatok 2018 Stiahnuté: 350x | 15.07.2019

VZN 1/2018 o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 254x | 20.06.2019

VZN 1/2019 o školských poplatkoch Stiahnuté: 156x | 05.09.2019

VZN 2/2019 o poplatkoch za služby Stiahnuté: 49x | 16.12.2019

VZN 3/2019 o poplatku za KO a DSO Igram Stiahnuté: 76x | 16.12.2019

VZN 4/2019 poplatok za rozvoj Stiahnuté: 74x | 16.12.2019

Dodatok č.1 k VZN 4-2018 Stiahnuté: 58x | 16.12.2019

Dokumenty

Štatút obce Stiahnuté: 244x | 10.12.2018

Rokovací poriadok Stiahnuté: 219x | 10.12.2018

Zásady odmeňovania Stiahnuté: 265x | 10.12.2018

Stránka

  • 1