Obsah

Každú žiadosť je potrebné zaregistrovať na obecnom úrade a až potom podať na spoločný stavebný úrad v Senci.

 

 

Tlačivá pre stavebnú oblasť:

Názov tlačiva Tlačivo (doc) Tlačivo (pdf)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia    tlačivo tlačivo
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia tlačivo tlačivo
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia tlačivo  tlačivo
Ohlásenie drobnej stavby tlačivo tlačivo

Búracie povolenie                                                              tlačivo             tlačivo

Návrh na územné konanie                                                tlačivo             tlačivo

Ohlásenie stavebných úprav                                             tlačivo             tlačivo

Stav.povolenie-pripojka inž.sietí                                      tlačivo             tlačivo

Žiadosť zmena stavby pred dokončením                        tlačivo             tlačivo

Žiadosť - užívanie - MZZO                                                tlačivo              tlačivo

Žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súp.čís.        tlačivo              tlačivo

Žiadosť povolenie vjazdu                                                  tlačivo             tlačivo