Navigácia

Obsah

Dokumenty a tlačivá


Tlačivá pre oblasť životného prostredia:

Názov tlačiva Tlačivo (doc) Tlačivo (pdf)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Tlačivo-žiadosť o výrub stromov.doc (45.5 kB)  

Iné tlačivá:

Čestné prehlásenie - návratka pre účely oznámenia v zmysle zákona o 79/2015 Z.z. o odpadoch, či domácnosť vykonáva likvidáciu biologicky rozložityeľného odpadu kompostovaním, alebo požaduje o zabezpečenie kompostovania obcou. Toto tlačivo je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácností t. j. buď vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník v rod. dome (byte) nebýva. Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné odovzdať na Obecný úrad v Igrame do 25.02.2017.

čestné prehlásenie kompostovanie 7-2020.docx na web.pdf (291.52 kB)