Navigácia

Obsah

Späť

Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo obce Igram vyhlasuje v zmysle ustanovení §18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra obce. Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na nasledovnom linku.

Vyvesené: 21. 3. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť