Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb (od 14.4.2017) Stiahnuté: 175x | 30.03.2017

VZN o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 88x | 13.12.2018

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 103x | 13.12.2018

VZN o používaní pyrotechniky Stiahnuté: 93x | 13.12.2018

VZN o poskytovaní dotácii Stiahnuté: 87x | 13.12.2018

VZN o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 88x | 13.12.2018

VZN o sociálnej pomoci Stiahnuté: 85x | 13.12.2018

VZN o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 73x | 13.12.2018

VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 99x | 13.12.2018

VZN o miestnych daniach a poplatkoch, dodatok 2018 Stiahnuté: 104x | 14.12.2018

VZN o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 77x | 03.01.2019

Dokumenty

Štatút obce Stiahnuté: 92x | 10.12.2018

Rokovací poriadok Stiahnuté: 74x | 10.12.2018

Zásady odmeňovania Stiahnuté: 86x | 10.12.2018

Stránka

  • 1