Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb (od 14.4.2017) Stiahnuté: 122x | 30.03.2017

VZN o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 24x | 13.12.2018

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 32x | 13.12.2018

VZN o používaní pyrotechniky Stiahnuté: 37x | 13.12.2018

VZN o poskytovaní dotácii Stiahnuté: 29x | 13.12.2018

VZN o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 32x | 13.12.2018

VZN o sociálnej pomoci Stiahnuté: 23x | 13.12.2018

VZN o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 24x | 13.12.2018

VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 35x | 13.12.2018

VZN o miestnych daniach a poplatkoch, dodatok 2018 Stiahnuté: 32x | 14.12.2018

VZN o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 24x | 03.01.2019

Dokumenty

Štatút obce Stiahnuté: 37x | 10.12.2018

Rokovací poriadok Stiahnuté: 31x | 10.12.2018

Zásady odmeňovania Stiahnuté: 33x | 10.12.2018

Stránka

  • 1