Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb (od 14.4.2017) Stiahnuté: 207x | 30.03.2017

VZN 5/2017 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 151x | 20.06.2019

VZN 4/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 138x | 20.06.2019

VZN 2/2018 o používaní pyrotechniky Stiahnuté: 117x | 20.06.2019

VZN 1/2007 o poskytovaní dotácii Stiahnuté: 110x | 20.06.2019

VZN 1/2017 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 116x | 20.06.2019

VZN 2/2017 o sociálnej pomoci Stiahnuté: 111x | 20.06.2019

VZN 4/2017 o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 97x | 20.06.2019

VZN 2/2007 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 121x | 20.06.2019

VZN 5/2018 o miestnych daniach a poplatkoch, dodatok 2018 Stiahnuté: 154x | 15.07.2019

VZN 1/2018 o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 98x | 20.06.2019

Dokumenty

Štatút obce Stiahnuté: 111x | 10.12.2018

Rokovací poriadok Stiahnuté: 93x | 10.12.2018

Zásady odmeňovania Stiahnuté: 106x | 10.12.2018

Stránka

  • 1